Injekční technika

  • injekční stříkačky
  • pohotovostní stříkačky, výplachové stříkačky
  • injekční jehly
  • kanyly
  • infuzní sety
  • transfúzní sety
  • sety pro malé výkony, ambulantní sety
  • kontejnery na infekční materiály

Značka: Chirana, Medilab, Termo, Dahlhausen