Nabídka spolupráce

Zajištění kompletní spolupráce v oblasti zdravotně ošetřovatelské činnosti o klienta v sociálních službách:
  • Dodávky inkontinenčních pomůcek (všech značek) na poukazy
  • Dodávky inkontinenčních pomůcek na paragony
  • Dodávky zdravotně-ošetřovatelského materiálu na faktury
  • Dodávka inkontinenční kosmetiky
  • Dezinfekční prostředky, tvorba dezinfekčních plánů
  • Zajištění osobních nákupů hygienických potřeb pro klienty
  • Zajištění kompenzačních pomůcek, PZT
  • Zajišťujeme celoživotní vzdělávání v sociálních službách vycházející ze zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2066  Sb. a dalších platných předpisů, se zaměřením na zavádění dodržování a naplňování požadavku SQSS a přípravy na inspekci kvality v sociálních službách.
  • Zajištění výroby, montáže a servisu schodišťových i vertikálních zdvižných plošin, schodišťových sedaček, schodolezů, výtahů a nájezdových ramp ve spolupráci s firmou VECOM zdvihací zařízení s.r.o.