Nabídka celoživotního vzdělávání v sociálních službách


Zajišťujeme celoživotní vzdělávání v sociálních službách vycházející ze zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2066 Sb. a dalších platných předpisů, se zaměřením na zavádění, dodržování a naplňování požadavku SQSS a přípravy na inspekci kvality v sociálních službách, v lektorském týmu jsou inspektoři sociálních služeb a průvodci v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Vysokou kvalitu vzdělávacích programů zaměřených na SQSS, psychologickou, zdravotní a pečovatelskou problematiku, zaručují moderní metody a erudování odborníci-lektoři, kteří mají teoretické i praktické zkušenosti v dané oblasti, nejen na poli sociální služeb v ČR ale i v zahraničí.

Podrobná nabídka vzdělávání je stažení v PDF (662kB)